Bebek, çocuk, ergen izlemleri ve hazırlanan protokoller hakkında bilgi sahibi olunması ve öneminin kavranması amaçlanmıştır.

BEBEK VE ÇOCUK İZLEMLERİ PROTOKOLÜ

Bakanlığımızca hazırlanan bu protokol kapsamında;

- Bölgenizde size bağlı bulunan nüfusta, doğan her bebek kayıt altına alınmalı,

- Doğumdan itibaren kaydedilen her bebek belirtilen protokol uyarınca izlenmelidir.

- Protokolde belirtildiği gibi ilk bir yaşına kadar her bebeğin sağlık personeli tarafından en az...

Ders Başlangıç : 02 Nisan 2015 Perşembe

Ders Ders Bitiş : 02 Ekim 2015 Cuma

Ders Süresi       : 20 hafta

Asgari iş yükü  : 20 dk

Ders Öğretim Elemanı:

Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Onur Burak DURSUN


Dersin Amacı: 

    Önceleri otizmin, ana babanın tutumu, sevgi yoksunluğu ya da sosyal ilişki kurma konusunda duyulan korkudan kaynaklandığı sanılmaktaydı. Son 20 yıldır otizmin, çocuğun yetiştirilme biçimi ya da geçmiş yaşantısıyla ilintili olmadığı,  nörobiyolojik bir etiyolojiye sahip olduğu görüşü açıklık kazanmıştır.

Otizm erken çocukluk döneminde, çocuğun sosyal ilişki kurma ve iletişim alanlarındaki güçlükleri ile kendini gösteren ve gelişimin tüm alanlarını yaşam boyu etkileyebilen bir bozukluktur. 

ABD'de OSB'nin her 68 çocuktan birini etkilediği ve erkek/kız görülme oranının 5/1 olduğu fakat OSB'nin genelde kızlarda daha ağır seyrettiği belirtilmiştir. Türkiye'de OSB'nin yaygınlık oranlarına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak en büyük yaşanılan sorunun

0-6 yaş çocukluk döneminde otizm tespitinin gerçekleştirilmesi ve tedavi aşamalarının erken dönemde başlaması otizmli çocukların yaşam kalitesi anlamında önem teşkil etmektedir.