Uzaktan Egitimin Amacı

uzaktan eğitim

    Dünya bilgi çağı dediğimiz 21. Yüzyıla girerken, bilgi teknolojilerindeki gelişmeler takibi imkânsız bir hızla devam etmektedir. Bilgi çağı dediğimiz 21. yüzyılda iletişim, toplumun her katmanında yaşa-yan bireyler için kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu bağlamda, eğitimcilerin görevi hemen her alanda değişimin ve dönüşümün bir sembolü haline gelen internet ve bilgisayar teknolojilerine her şeyden önce bir eğitim-öğretim aracı olarak bakmak ve eğitimin amaçları doğrultusunda onlardan yararlanmaktır . Yaşantımızın eğitim talebinin gittikçe artması, eğitimin amaç ve niteliğinin değişmesini de zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte internet tabanlı eğitim ve uzaktan eğitim uygulamalarının, teknoloji yanında örgütsel, sosyal, pedagojik, ve etik boyutları bulunmakta ve bu boyutların gerekleri düşünülerek yapılandırılan uzaktan eğitim uygulamalarının daha üstün bir performans göstereceği değerlendirilmektedir.

 

halksagliginedir

    Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre sağlık bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak ifade edilmektedir. Çağdaş halk sağlığı felsefesine göre de önemli olan bireyin hasta olmadan önce, henüz sağlıklı iken sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleridir. 

Last modified: Thursday, 19 March 2015, 12:27 PM