Otizm

Otizm Nedir ?

   Otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur.


Ders İçeriğini Gör

Ders Takvimi ve Eğitmenler

 • Ders Takvimi: 
 • Ders Başlangıç      : 02 Nisan 2015 Perşembe
 • Ders Bitiş               : 02 Ekim 2015 Cuma
 • Eğitim Süresi         : 
 • Asgari iş yükü :  

  Eğitmenler

    Yrd.Doç.Dr.Onur Burak DURSUN


  Ders Amacı

  Önceleri otizmin, ana babanın tutumu, sevgi yoksunluğu ya da sosyal ilişki kurma konusunda duyulan korkudan kaynaklandığı sanılmaktaydı. Son 20 yıldır otizmin, çocuğun yetiştirilme biçimi ya da geçmiş yaşantısıyla ilintili olmadığı, nörobiyolojik bir etiyolojiye sahip olduğu görüşü açıklık kazanmıştır. Otizm erken çocukluk döneminde, çocuğun sosyal ilişki kurma ve iletişim alanlarındaki güçlükleri ile kendini gösteren ve gelişimin tüm alanlarını yaşam boyu etkileyebilen bir bozukluktur. ABD'de OSB'nin her 68 çocuktan birini etkilediği ve erkek/kız görülme oranının 5/1 olduğu fakat OSB'nin genelde kızlarda daha ağır seyrettiği belirtilmiştir. Türkiye'de OSB'nin yaygınlık oranlarına ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak en büyük yaşanılan sorunun 0-6 yaş çocukluk döneminde otizm tespitinin gerçekleştirilmesi durumudur. Tedavi aşamalarının erken dönemde başlaması otizmli çocukların yaşam kalitesi anlamında önem teşkil etmektedir.

  Dersin Başarı Ölçütleri

  • %60 derse devam etme.
  • Oluşturulacak forumlardan en az iki tanesinde aktif rol alarak tartışmalara katılmak.

  Dersin Öğrenme Çıktıları

  • Ders Takvimi döneminde aralıklarla uygulanacak olan test sonuçları.
  • Ödev Değerlendirme

  Ders Programı

  HAFTA TÜRÜ TARİH/SAAT İÇERİK
  1. Ay Kayıt

  02 Nisan 2015

  OTİZM NEDİR?

  Video

  Etkileşimli Video

  2. Ay Kayıt

  02 Mayıs 2015

  OTİZM MUAYENE

  Video
  3. Ay Kayıt

  02 Haziran 2015

  OTİZM MUAYENE UYGULAMASI

  Ödev
  4. Ay Kayıt

  02 Temmuz 2015

  OTİZMLİ ÇOCUKLARIN TESPİTİ İÇİN YAPILAN

  MUAYENELERDE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  Ödev
  5. Ay Kayıt

  02 Ağustos 2015

  OTİZM TANIMI,MUAYENE KRİTERLERİ

  VE DEĞERLENDİRME

  Test Dönem Değerlendirme
  Last modified: Monday, 8 August 2016, 10:06 AM