Go to Top
 

Akademik Proje Hazırlama Teknikleri 2

Akademik Proje Hazırlama Teknikleri-2

Ülkemizde akademisyenler tarafından yürütülen projelerde ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK-ARDEB destekleridir. Bu derste TÜBİTAK tarafından akademisyenlere sunulan AR-GE proje destekleri (ulusal, uluslararası ve konuk bilim insanı davet proje kaynakları) hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Akademisyenlere yönelik olarak hazırlanan bu derste TÜBİTAK ARDEB’e nitelikli araştırma projesi hazırlanması, sunulması ve yürütülmesi sırasında izlenmesi gereken yol, proje değerlendirme süreci gibi konularda akademisyenlerin bilgi birikimini artırmaya yönelik eğitim verilecektir.

Dersin Amacı

  Akademisyenlere yönelik hazırlanan bu derste, öncelikle TÜBİTAK-ARDEB proje kaynakları tanıtılacaktır. Daha sonra TÜBİTAK’a proje hazırlık aşamasında üzerinde durulması gereken hususlar, proje hazırlığı, özgün değer, yaygın etki, yapılabilirlik, bütçe hazırlama gibi konular yanında online proje sunumu katılımcılara eğitim yoluyla gösterilecektir.

Ücretsiz Katıl
 • Genel Bilgiler
 • Ders Takvimi: 16.11.2015-14.12.2015
 • Ders Kayıt Takvimi: 15.10.2015
 • Ders Süresi: 4 Hafta
 • Asgari iş yükü: 2 saat/Hafta

Ders Başarı Ölçütleri

 • Başlangıç: Derse katılım anketinin doldurulması (5p)
 • Katılım: Canlı dersler ve forum uygulamalarına aktif katılım gösterilmesi (25p)
 • Proje: Her katılımcı bir hipotez oluşturmalı, örnek bir TÜBİTAK proje müracaat formu hazırlamalıdır. (50p)
 • Akran değerlendirme: Her katılımcı en az iki diğer katılımcının projesini değerlendirmeli ve puanlandırmalıdır. (20p)

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü

 • Canlı Derslere Katılım
 • Proje
 • Akran Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

 • TÜBİTAK Projesi hakkında bilgi sahibi olunacak,
 • TÜBİTAK 1001 Projesi hazırlayabilecek,
 • TÜBİTAK Proje tipleri ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olunacak,
 • Proje bütçesi hazırlayabilecek,
 • Proje değerlendirme sürecini bilecek,
 • TÜBİTAK Projesinin kabulünden sonra yapılacak işlemleri bilecek,
 • Proje iş akış şeması oluşturabileceksiniz.

Ayrıntılı Ders Takvimi

HAFTA TÜRÜ TARİH/SAAT İÇERİK
1. Hafta Canlı Ders

16 Kasım

Tanışma, Dersin Müfredatı ve Kapsamı Hakkında Genel Bilgilendirme

Kayıt 17 Kasım

Proje Nedir ve Proje Fikri Oluşturma,

Forum 18 Kasım

Haftanın Konusu İlgili Katılımcı Sorularının Alınması

Ödev 19 Kasım

Ödev 1: Her Araştırmacı Bir TÜBİTAK 1001 Projesi İçin Projenin Özetini, Amaç ve Hedeflerini Oluşturacak

2. Hafta Kayıt

23Kasım

TÜBİTAK Projelerinin Tanıtımı

Özgün Konu Seçimi

Forum 23 Kasım

Haftanın Konusu İlgili Katılımcı Sorularının Alınması

Canlı Ders 24 Kasım

Katılımcıların Sorularının Cevaplanması

Ödev 26 Kasım

Ödev 2: Her Araştırmacı Planladığı Projenin Özgün Değerini Oluşturacak

3. Hafta Kayıt

30 Kasım

TÜBİTAK Proje Tipleri

TÜBİTAK Projesinin Bölümleri

Bütçe Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Forum 01 Aralık

Haftanın Konusu İlgili Katılımcı Sorularının Alınması

Ödev 03 Aralık

Ödev 3: Her Araştırmacı Planladığı Projenin Yöntemini Oluşturacak

4. Hafta Kayıt

07 Aralık

Projelerin Değerlendirme Süreci

Projenin Kabulünden Sonra Yapılması Gereken İşlemler

TÜBİTAK Projelerinde İş Akış Şeması

Proje Bütçesinden Alınacak Malzemelerin Satın Alma Süreçleri

Gelişme ve Sonuç Raporlarının Hazırlanması

Sık Yapılan Hatalar

Forum 07 Aralık

Haftanın Konusu İlgili Katılımcı Sorularının Alınması

Canlı Ders 09 Aralık

Katılımcıların Sorularının Cevaplanması

Ödev 10 Aralık

Ödev 4: Her Araştırmacı Planladığı Projenin Yaygın Etkisini Oluşturacak

5. Hafta Ödev

14 Aralık

Ödev 5: Her Araştırmacı En Az İki Diğer Araştırmacının Projesini Değerlendirecek ve Puanlandıracaktır.