Go to Top
 

Arapçaya Giriş

Arapçaya Giriş

Bu dersin amacı katılımcılara Arapçanın yazılı ve sözlü açıdan doğru kullanımını sağlamak ve gündelik hayatta kullanılan konuşma kalıpları ve cümle yapılarını kazandırmaktır. Eğitim sonunda katılımcılar; duygu ve düşüncelerini basit cümle yapılarıyla Arapça olarak sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek, dinleyip izlediği ve okuduğu Arapça’yı doğru anlayıp değerlendirebilecek, Arapçayı dilbilgisi kuralları eşliğinde özenli, bilinçli ve doğru biçimde kullanabilecektir.

Dersin Kapsamı

 • Arap dilinin fonetik yapısı
 • Arap diline has şemsî- kamerî harf ayrımı
 • Hemzenin çeşitleri ve yazılış biçimleri
 • Tekil, ikil ve çoğul isimler
 • İsimlerin belirlilik-belirsizlik (marifelik-nekrelik)
 • Soru edatları yardımıyla basit düzeyde soru cümleleri kurma
 • harf-i cerrler, bağlaçlar ve yer-zaman zarfları
 • Her türlü zamir ve işaret isimleri
 • Arapçada zamanlar ve fiil türleri
 • Fiillerin şahıs zamirleriyle çekimleri
 • İsim tamlaması, sıfat tamlaması, isim cümlesi, fiil cümlesi
 • Olumsuz isim ve fiil cümleleri

Ücretsiz Katıl
 • Genel Bilgiler
 • Ders Takvimi: 29.12.2014-20.02.2015
 • Ders Kayıt Takvimi: 22.12.2014-09.01.2015
 • Ders Süresi: 8 Hafta
 • Asgari iş yükü: 6 saat/Hafta

Ders Başarı Ölçütleri

 • Başlangıç: Katılımcı anketini doldurmalısınız.
 • Katılım: Derste başarılı sayılmanız için ders etkinliklerinin en az %60'ına tamamlamalısınız (video kayıtlarını izleme, ödevleri yapma, döküman ve sunuları inceleme)
 • Sınavlar: Program boyunca kendini değerlendirme sınavları (QUİZ) ve Program sonu sınavından en az %60 puan alınmalıdır.
 • Forum Uygulaması: En az bir forum tartışmasına katılmalı ve fikir beyan edilmelidir.