Go to Top
 

Nvivo ile Nitel Analiz

Nvivo ile Nitel Veri Analizi

Bu dersin temel amacı, Nvivo programı ile nitel verileri analizi için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda katılımcılar;
 • Nitel veri analizinde kullanılan Nvivo programının temel işlevlerini anlama ve uygulayabilme
 • Metin, resim ve videolarda program ile kodlama yapabilme
 • Nitel analiz yaptıkları verileri raporlayabilme
 • gibi işlemleri gerçekleştireceklerdir.
  Ücretsiz Katıl
  • Genel Bilgiler
  • Ders Takvimi: 23.02.2015-20.03.2015
  • Ders Kayıt Takvimi: 17.02.2015
  • Ders Süresi: 4 Hafta
  • Asgari iş yükü: 16 saat/Hafta

  Ders Başarı Ölçütleri

  • Ödevlerin ortalamasının en az 65 olması
  • Forumlara katılım
  • Canlı derslere katılım

  Ders Programı

  HAFTA TÜRÜ TARİH/SAAT İÇERİK
  1. Hafta Canlı Ders

  23.02.2015 Pazartesi

  Saat: 18.00-19.00

  Tanışma, Beklentiler, Amaç

  Nitel veri analizine giriş

  Kayıt 23.02.2015 Pazartesi

  Nvivo 10 kurulumu

  Nvivo programı ara yüzünün tanıtımı

  • List view
  • Detail view
  • Navigation view
  • Menü çubuğu

  Nvivo'da Proje oluşturma

  • Projeyi kaydetme

  Kaynakları yükleme

  Ödev

  23.02.2015 Pazartesi

  01.03.2015 Pazar

  Ödev 1: Nvivo 10 kurulumunun ekran görüntüsünün yüklenmesi

  Ödev 2: Kurs başlangıç anketinin doldurulması

  2. Hafta Kayıt

  02.03.2015 Pazartesi -

  08.03.2015 Pazar

  Nvivo 10 Programı ile kodlama yapma

  • Kodlama çeşitleri
   • Sürükleyerek kodlama
   • Menüden kodlama
  • Kodlamayı geri çağırma
  • Kodlama içeriğini genişletme
  • Otomatik Kodlama

  Node'ları düzenleme

  • Free ve Tree node
  • Node'ları birleştirme
  • Free Node'u tree node'a çevirme

  Memo link

  Annotations

  Ses dosyası üzerinde çalışma

  Video dosyası üzerinde çalışma

  Resim dosyası üzerinde çalışma

  3. Hafta Canlı Ders

  09.03.2015 Pazartesi

  Saat: 18.00-19.00

  Nvivo 10 programının ara yüzü ve

  kodlama hakkında soruların cevaplanması

  Kayıt 09.03.2015 Pazartesi

  Nitel verileri raporlama

  • Model oluşturma
  • Queries oluşturmaa
  • Grafik oluşturma
  • Rapor oluşturma
  Ödev 15.03.2015 Pazar Ödev 3: Metin, ses ve video üzerinde kodlama yapma
  4. Hafta Canlı Ders

  16.03.2015 Pazartesi

  Saat: 18.00-19.00

  Nitel verileri raporlama üzerine soruların

  cevaplanması

  Ödev 4 20.03.2015 Pazar Ödev 4: Nitel verileri raporlama
  Değerlendirme Görev: Kursu genel olarak değerlendirme