Go to Top
 

Osmanlı Türkçesi

Osmanlı Türkçesi

Bu dersin amacı Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okuyup anlayabilmektir. Bu eğitim sonunda katılımcılar, dinleyip izlediği ve okuduğu Osmanlıca’yı doğru anlayıp değerlendirebilecek, Osmanlıca'yı dilbilgisi kuralları eşliğinde özenli, bilinçli ve doğru biçimde kullanabilecektir.

Dersin Kapsamı

 • Osmanlı Türkçesinin fonetik yapısı
 • Osmanlı Türkçesindeki Türkçe Unurlar
 • Osmanlı Türkçesi Alfabesi
 • Osmanlı Türkçesinde Köklerin ve Eklerin Yazılışı
 • Osmanlı Türkçesindeki Kefler
 • Osmanlı Türkçesindeki Yapım ve Çekim Ekleri
 • Osmanlı Türkçesindeki Arapça Unsurlar

Ücretsiz Katıl
 • Genel Bilgiler
 • Ders Takvimi: 29.12.2014-13.02.2015
 • Ders Kayıt Takvimi: 22.12.2014-09.01.2015
 • Ders Süresi: 7 Hafta
 • Asgari iş yükü: 6 saat/Hafta

Ders Başarı Ölçütleri

 • Başlangıç: Katılımcı anketini doldurmalısınız.
 • Katılım: Derste başarılı sayılmanız için ders etkinliklerinin en az %60'ına tamamlamalısınız (video kayıtlarını izleme, ödevleri yapma, döküman ve sunuları inceleme)
 • Sınavlar: Program boyunca kendini değerlendirme sınavları (QUİZ) ve Program sonu sınavından en az %60 puan alınmalıdır.
 • Forum Uygulaması: En az bir forum tartışmasına katılmalı ve fikir beyan edilmelidir.