Go to Top
 

Proje Yazma

Proje Yazma

Bu dersin amacı; katılımcıların Ar-Ge Projesi Olabilecek Bilimsel bir Araştirmanın niteliği, AR-GE projesi için amaç ve hedefler, özgün değer, araştırma soruları, yaygın etki ve proje yöntem ve yapılabilirlik konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.

Hedefler

 • Bu dersin sonunda katılımcılar;
 • Genel Proje Tanımını yapabilecek,
 • Bilimsel Araştırma Projesinde olması gereken özellikleri belirtebilecek,
 • Bilimsel araştırma projesinin AR-GE niteliğine sahip olması için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olacak ve
 • Amaç ve hedefler kısımlarının nasıl yazılması gerektiğini öğrenecek ve aralarındaki farkları ortaya koyabilecek,
 • Araştırma sorularını uygun bir şekilde yazabilecek,
 • Özgün değer kavramının ne olduğunu, proje metninde nasıl oluşturulacağını ve amaç kısmından farkını belirtebilecek,
 • Yaygın etki kavramının anlaşılması ve oluşturulması hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Yöntem kısmının içermesi gereken bilgilerin neler olduğunu bilecek,
 • Bilimsel araştırmalardaki iş paketlerini oluşturup raporlayabilecek,
 • Proje hazırlayan kişi ve kurumların yeterlilikleri hakkında bilgi sahibi olacak,
 • Alanda bilimsel bir araştırma yürütülebilmek için gerekli olan yöntemsel becerileri kazanacaklardır.

Ücretsiz Katıl
 • Genel Bilgiler
 • Ders Süresi: 4 Hafta
 • Asgari iş yükü: 2-4 saat/Hafta

Örnek Çalışmalar

 • TÜBİTAK araştırma destek alt gruplarının incelenerek bir rapor halinde sunulması
 • TÜBİTAK sayfasındaki proje örneklerinin ve daha önce desteklenmiş proje envanterinin incelenerek ilgili bir rapor hazırlaması.
 • Katılımcıların kendi özgün proje fikirleri doğrultusunda yazım metni oluşturmaya çalışmaları

Eğitmenler