Go to Top
 

Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Eğitimi

Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Eğitimi

Bu dersin amacı bilimin günlük hayattaki önemini vurgulamak ve bilimin engelsiz ve sürdürülebilir biçimde hayatımıza nasıl eklenebileceğine dair örnekler vermektir. Bilimin nasıl bir doğası olduğunu, bilimin tarihi gelişimini engelliler ve sürdürülebilirlik açısından ele alıp birey ve toplum arasındaki etkileşimi, dönüşümü fark ettirmeyi amaçlamaktadır. Tarihin akışını değiştiren icatların insanların hayatını nasıl kolaylaştırıp zorlaştırdığını örneklerle açıklarken bilimsel düşüncenin bu etkileşimde nasıl bir rol izlediği tartışılacaktır. Bu tartışmalar alan uzmanları ile röportajlar ve konu ile ilgili makalelerin gündeme getirilmesi ile gerçekleşecektir. Eğitim sonunda katılımcılar; bilim ile ilgili genel bir algıya sahip olacak ve bilim yapmanın yaşamanın bir gereği olduğunu, bu nedenle herkes tarafından bilim yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini düşünecektir.

Dersin Kapsamı

 • Engellilik Kavramı
 • Sürdürülebilirlik Kavramı
 • Teknoloji Kavramı
 • Bilim Kavramı
 • Toplum Kavramı
 • Çevre Kavramı
 • Eğitim, Savaş ve Barış Kavramları
 • Etkileşim Zamanı

Ücretsiz Katıl
 • Genel Bilgiler
 • Ders Takvimi: 27.03.2015 – 15.05.2015
 • Ders Kayıt Takvimi: 15.03.2015
 • Ders Süresi: 8 Hafta
 • Asgari iş yükü: 3 saat/Hafta

Eğitmenler

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü

Ders; çoktan seçmeli sorular, açık uçlu metinlerin değerlendirilmesi ve proje değerlendirmesi gibi ölçme değerlendirme araçları kullanılacak biçimde hazırlanmıştır.

Ders Başarı Ölçütleri

 • Başlangıç: “Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Farkındalığı” anketini doldurmalısınız (10 Puan).
 • Sınavlar: Her haftanın sonunda kendini değerlendirme sınavları (Her biri 5 Puan).
 • Tartışma: Dört adet paket oluşturulmuştur. Bu paketlerin içinde bazı videolar ve bazı okuma metinleri bulunmaktadır. Katılımcılardan ilgili paketin tarihi geldiğinde videoları izleyip okuma parçalarını okuyup tartışma için ayrılan alanda görüşlerini paylaşmaktır( Her biri 10 puan).
 • Tasarım: Hayatınızdaki hangi bir kavramı engelsiz ve sürdürülebilir kılmak için ne yapılması gerektiğini tasarladığınızı 3 dakikalık video hazırlamak ve paylaşmak (15 puan).
 • Başarılı sayılabilmesi için tasarım ölçütünü tamamlamış olması ve toplamda en az 60 puanı toplamış olması beklenmektedir

AYRINTILI DERS TAKVİMİ

HAFTA TARİH/SAAT TÜRÜ İÇERİK
1. Hafta 27 Mart 2015

2 Nisan 2015

Başlangıç “Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Farkındalığı” anketi
Kayıtlar Engellilik Kavramı
Değerlendirme Kendini Değerlendirme 1
2. Hafta 3 Nisan 2015

9 Nisan 2015

Kayıtlar Sürdürülebilirlik Kavramı
Tartışma 1. Paket: KENDİMİZİ VE SİSTEMİ ANLAMAK
Konuk Claire ÖZEL
Değerlendirme Kendini Değerlendirme 2
3. Hafta 10 Nisan 2015

16 Nisan 2015

Kayıtlar Teknoloji Kavramı
Konuk Prof. Dr. Şakir ERKOÇ
Değerlendirme Kendini Değerlendirme 3
4. Hafta 17 Nisan 2015

23 Nisan 2015

Kayıtlar Bilim Kavramı
Konuk Prof. Dr. Soner YILDIRIM
Tartışma 2. Paket: SİSTEM İÇİ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ
Değerlendirme Kendini Değerlendirme 4
5. Hafta 24 Nisan 2015

30 Nisan 2015

Kayıtlar Toplum Kavramı
Konuk Frogs on Wheels
Değerlendirme Kendini Değerlendirme 5
6. Hafta 1 Mayıs 2015

7 Mayıs 2015

Kayıtlar Çevre Kavramı
Konuk Doç. Dr. Çetin GÖKSU
Tartışma 3. Paket: DEĞİŞTİREN-DEĞİŞEN VE DEĞİŞİM
Değerlendirme Kendini Değerlendirme 6
7. Hafta 8 Mayıs 2015

14 Mayıs 2015

Kayıtlar Eğitim, Savaş ve Barış Kavramları
Konuk Yard. Doç. Dr. Özgür AKTAŞ
Değerlendirme Kendini Değerlendirme 7
8. Hafta 15 Mayıs 2015

21 Mayıs 2015

Kayıtlar Etkileşim Zamanı
Konuklar Yard. Doç. Dr. Özgür AKTAŞ, Prof. Dr. Şakir ERKOÇ, Doç. Dr. Çetin GÖKSU, Serdar KILIÇ, Claire ÖZEL, Prof. Dr. Soner YILDIRIM
Tartışma 4. Paket: DEĞİŞİMİN SINIRLARI
Tasarım Bir videonun hazırlanması ve sisteme yüklenmesi gerekiyor.