Dersin Amacı

Akademisyenlere yönelik hazırlanan bu derste, öncelikle TÜBİTAK-ARDEB proje kaynakları tanıtılacaktır. Daha sonra TÜBİTAK’a proje hazırlık aşamasında üzerinde durulması gereken hususlar, proje hazırlığı, özgün değer, yaygın etki, yapılabilirlik, bütçe hazırlama gibi konular yanında online proje sunumu katılımcılara eğitim yoluyla gösterilecektir.

Genel Bilgiler

 • Ders Takvimi: 16.11.2015-14.12.2015
 • Ders Kayıt Takvimi:
 • Ders Süresi: 4 Hafta
 • Asgari iş yükü: 2 saat/Hafta

Ders Başarı Ölçütleri

 • Başlangıç: Derse katılım anketinin doldurulması (5p)
 • Katılım: Canlı dersler ve forum uygulamalarına aktif katılım gösterilmesi (25p)
 • Proje: Her katılımcı bir hipotez oluşturmalı, örnek bir TÜBİTAK proje müracaat formu hazırlamalıdır. (50p)
 • Akran değerlendirme: Her katılımcı en az iki diğer katılımcının projesini değerlendirmeli ve puanlandırmalıdır. (20p)

Dersin Öğrenme Çıktıları

 • TÜBİTAK Projesi hakkında bilgi sahibi olunacak,
 • TÜBİTAK 1001 Projesi hazırlayabilecek,
 • TÜBİTAK Proje tipleri ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olunacak,
 • Proje bütçesi hazırlayabilecek,
 • Proje değerlendirme sürecini bilecek,
 • TÜBİTAK Projesinin kabulünden sonra yapılacak işlemleri bilecek,
 • Proje iş akış şeması oluşturabileceksiniz.