Dersin Adı: Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Eğitimi

Dersin Eğitim Süresi: 8 Hafta

Dersin Asgari İş Yükü: 3 Saat / Hafta

Ders Takvimi: 27 Mart 2015 – 15 Mayıs 2015

Dersin Amacı:

Bu dersin amacı bilimin günlük hayattaki önemini vurgulamak ve bilimin engelsiz ve sürdürülebilir biçimde hayatımıza nasıl eklenebileceğine dair örnekler vermektir.

Bilimin nasıl bir doğası olduğunu, bilimin tarihi gelişimini engelliler ve sürdürülebilirlik açısından ele alıp birey ve toplum arasındaki etkileşimi, dönüşümü fark ettirmeyi amaçlamaktadır.

Tarihin akışını değiştiren icatların insanların hayatını nasıl kolaylaştırıp zorlaştırdığını örneklerle açıklarken bilimsel düşüncenin bu etkileşimde nasıl bir rol izlediği tartışılacaktır. Bu tartışmalar alan uzmanları ile röportajlar ve konu ile ilgili makalelerin gündeme getirilmesi ile gerçekleşecektir.

Eğitim sonunda katılımcılar; bilim ile ilgili genel bir algıya sahip olacak ve bilim yapmanın yaşamanın bir gereği olduğunu, bu nedenle herkes tarafından bilim yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini düşünecektir.

Dersin Başarı Ölçütleri:

Başlangıç: “Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Farkındalığı” anketini doldurmalısınız (10 Puan).

Sınavlar: Her haftanın sonunda kendini değerlendirme sınavları (Her biri 5 Puan).

Tartışma: Dört adet paket oluşturulmuştur. Bu paketlerin içinde bazı videolar ve bazı okuma metinleri bulunmaktadır. Katılımcılardan ilgili paketin tarihi geldiğinde videoları izleyip okuma parçalarını okuyup tartışma için ayrılan alanda görüşlerini paylaşmaktır( Her biri 10 puan).

Tasarım: Hayatınızdaki hangi bir kavramı engelsiz ve sürdürülebilir kılmak için ne yapılması gerektiğini tasarladığınızı 3 dakikalık video hazırlamak ve paylaşmak (15 puan).

Başarılı sayılabilmesi için tasarım ölçütünü tamamlamış olması ve toplamda en az 60 puanı toplamış olması beklenmektedir.

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü:

Ders; çoktan seçmeli sorular, açık uçlu metinlerin değerlendirilmesi ve proje değerlendirmesi gibi ölçme değerlendirme araçları kullanılacak biçimde hazırlanmıştır.