Ders Takvimi: 

Ders Kayıt Takvimi: 

Ders Süresi: 4 Hafta

Asgari iş yükü: 16 saat

Dersin Amacı: 

Bu dersin temel amacı, Nvivo programı ile nitel verileri analizi için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Dersin Başarı Ölçütleri: 

Ödevlerin ortalamasının en az 65 olması

Forumlara katılım

Canlı derslere katılım

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü:

Ödev, canlı derslere katılım, forumlara katılım

Dersin Öğrenme Çıktıları:

Bu dersin sonunda katılımcılar;

  • Nitel veri analizinde kullanılan Nvivo programının temel işlevlerini anlama ve uygulayabilme
  • Metin, resim ve videolarda program ile kodlama yapabilme
  • Nitel analiz yaptıkları verileri raporlayabilme

gibi işlemleri gerçekleştireceklerdir.