Ders Takvimi: 29.12.2014-13.02.2015

Ders Kayıt Takvimi: 22.12.2014-09.01.2015

Ders Süresi: 7 Hafta

Asgari iş yükü: 6 saat/Hafta

Ders Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖKTAŞ

Dersin Amacı: Bu dersin amacı katılımcılara Osmanlı Türkçesi' nin yazılı ve sözlü açıdan doğru kullanımını sağlamak ve gündelik hayatta kullanılan konuşma kalıpları ve cümle yapılarını kazandırmaktır.
Eğitim sonunda katılımcılar; duygu ve düşüncelerini basit cümle yapılarıyla Osmanlıca olarak sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek, dinleyip izlediği ve okuduğu Osmanlıca’yı doğru anlayıp değerlendirebilecek, Osmanlıca'yı dilbilgisi kuralları eşliğinde özenli, bilinçli ve doğru biçimde kullanabilecektir.
Başarı Ölçütleri:
  • Başlangıç: Katılımcı anketini doldurmalısınız.
  • Katılım: Derste başarılı sayılmanız için ders etkinliklerinin en az %60'ına tamamlamalısınız (video kayıtlarını izleme, ödevleri yapma, döküman ve sunuları inceleme)
  • Sınavlar: Program boyunca kendini değerlendirme sınavları (QUİZ) ve Program sonu sınavından en az %60 puan alınmalıdır.
  • Forum Uygulaması: En az bir forum tartışmasına katılmalı ve fikir beyan edilmelidir.