Ders Takvimi: 29.12.2014-16.02.2015

Ders Kayıt Takvimi: 22.12.2014-09.01.2015

Ders Süresi: 8 Hafta

Asgari iş yükü: 6 saat/Hafta

Ders Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Mustafa KAYA

Dersin Amacı: Bu dersin amacı katılımcılara Arapçanın yazılı ve sözlü açıdan doğru kullanımını sağlamak ve gündelik hayatta kullanılan konuşma kalıpları ve cümle yapılarını kazandırmaktır.
Eğitim sonunda katılımcılar; duygu ve düşüncelerini basit cümle yapılarıyla Arapça olarak sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek, dinleyip izlediği ve okuduğu Arapça’yı doğru anlayıp değerlendirebilecek, Arapçayı dilbilgisi kuralları eşliğinde özenli, bilinçli ve doğru biçimde kullanabilecektir.
Başarı Ölçütleri:
  • Başlangıç: Katılımcı anketini doldurmalısınız.
  • Katılım: Derste başarılı sayılmanız için ders etkinliklerinin en az %60'ına tamamlamalısınız (video kayıtlarını izleme, ödevleri yapma, döküman ve sunuları inceleme)
  • Sınavlar: Program boyunca kendini değerlendirme sınavları (QUİZ) ve Program sonu sınavından en az %60 puan alınmalıdır.
  • Forum Uygulaması: En az bir forum tartışmasına katılmalı ve fikir beyan edilmelidir.