Dersin Amacı <br>

Bu dersin amacı; katılımcıların Ar-Ge Projesi Olabilecek Bilimsel bir Araştırmanın niteliği, AR-GE projesi için amaç ve hedefler, özgün değer, araştırma soruları, yaygın etki ve proje yöntem ve yapılabilirlik konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.<br>

Hedefler <br>

*Bu dersin sonunda katılımcılar; <br>

*Genel proje tanımını yapabilecek, <br>

*Bilimsel araştırma projesinde olması gereken özellikleri belirtebilecek, <br>

*Bilimsel araştırma projesinin AR-GE niteliğine sahip olması için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olacak, <br>

*Amaç ve hedefler kısımlarının nasıl yazılması gerektiğini öğrenecek ve aralarındaki farkları ortaya koyabilecek, <br>

*Araştırma sorularını uygun bir şekilde yazabilecek, <br>

*Özgün değer kavramının ne olduğunu, proje metninde nasıl oluşturulacağını ve amaç kısmından farkını belirtebilecek, <br>

*Yaygın etki kavramının anlaşılması ve oluşturulması hakkında bilgi sahibi olacak, <br>

*Yöntem kısmının içermesi gereken bilgilerin neler olduğunu bilecek, <br>

*Bilimsel araştırmalardaki iş paketlerini oluşturup raporlayabilecek, <br>

*Proje hazırlayan kişi ve kurumların yeterlilikleri hakkında bilgi sahibi olacak, <br>

*Alanda bilimsel bir araştırma yürütebilmek için gerekli olan yöntemsel becerileri kazanacaklardır. <br>


Örnek Çalışmalar<br>

*TÜBİTAK araştırma destek alt gruplarının incelenerek bir rapor halinde sunulması<br>

*TÜBİTAK sayfasındaki proje örneklerinin ve daha önce desteklenmiş proje envanterinin incelenerek ilgili bir rapor hazırlaması.<br>

*Katılımcıların kendi özgün proje fikirleri doğrultusunda yazım metni oluşturmaya çalışmaları