Bu dersin amacı bilimsel araştırmaların akademik yazım kural ve normlarına göre raporlaştırılmasında araştırmacıları bilgilendirmek ve bir araştırma makalesinin bölümlerini tanımlayıp her bölümün yazılmasında ve makaleyi yayınlanmak üzere bilimsel bir dergiye sunma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklamaktır.

Bu dersin sonunda katılımcılar;

1. Bilimsel bir makale yazarken araştırma sorusu/hipotezi oluşturmayı bilecek,

2. Bilimsel bir makale yazarken başlık ve giriş bölümlerinin nasıl yazılması gerektiğini bilecek,

3. Alanyazın taramasını yaparken veri tabanlarını kullanacak,

4. Bilimsel bir makalenin bölümlerini (başlık, özet, giriş, alanyazın, metot, bulgular, tartışma, sonuç) yazarken akademik yazım norm ve teamülleri bilecek,

5. Araştırma uygulama ve yayın süreçlerindeki etik, izin ve haklar safhalarını bilecek,

6. Son şekli verilmiş bir makalenin bilimsel bir dergiye nasıl gönderileceğini bilecek ve alanda bilimsel bir makale yazabilmek için gerekli olan yöntemsel becerileri kazanacaklardır.