Dersin Tanımı

Bu kurs ile yazılım konusunda altyapısı olan ancak bilişim sektöründe yer bulamamış kişilere yenilikçi yazılım çözümleri sunarak bir kurumda yazılım geliştirebilecek veya yazılım geliştirme ekibinde yer alabilecek yazılımcılarıfn yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kurs mobil cihazlara yönelik uygulama geliştirme için dart programlama dili kullanılarak Android Studio’da Flutter ile uygulama geliştirme süreçlerini içermektedir.

Eğitim sonrasında katılımcılar ilgili alanda çalışan bir kurumda yazılım geliştirebilecek veya yazılım geliştirme ekibinde yer alabilecek düzeyde uygulama becerisi kazanmış olacaktır. Üstelik belirli sayıda katılımcı için istihdam ve kariyer yönlendirme desteği sunulacaktır.

Eğitim hem eş zamanlı (senkron) hem de eş zamansız (asenkron) olarak işlenecektir.

 Dersin Hedefleri

 • Dart programlama dili ile geliştirme yapabilme
 • Flutter ile ekran tasarımlarını yapabilme
 • Widgetları kullanabilme
 • Animasyon yapabilme
 • Firebase ile kullanıcı yönetimi, veri tabanlı ve bildirimleri uygulayabilme
 • Geliştirdiği uygulamayı hem Android hem de IOS cihazlara yükleyebilme

 İçerik

 • Gerekli Kurulumlar
 • Android Studio Kurulumu
 • SDK ve Api kurulumları
 • Android Studio içinde Flutter Extension kurulumu
 • (Eğer macOS kullanılıyorsa bunlara ek olarak Xcode kurulumu)
 • Emulator

 • Flutter ortamını tanıma
 • Flutter kod yapısını tanıma

 • Buttonlar
 • Inputlar
 • Liste elemanları (listview, listTile, gridview)
 • Checkbox, radiobutton
 • Resim dosyalarıyla çalışma
 • Kendi komponentimizi üretme
 • NavBar
 • Events (Olaylar)

 • Widgetları konumlandırma
 • Layout çeşitleri
 • Widgetların konumlarını birbirlerine bağımlı kılma

 • Yeni form ekleme
 • Yeni formu çağırma ve görüntüleme
 • Formlar arası veri aktarımı

 • Dokunma
 • Basılı tutma
 • Sürükle bırak

 • Geçiş Animasyonları
 • Renk Animasyonları
 • Konum Animasyonları
 • Diğer Animasyonlar

 • Timer oluşturma
 • Interval kavramını öğrenme ve Timer hızını belirleme

 • Android dosya yapısını ve klasörleri tanıma
 • iOS dosya yapısını tanıma
 • Flutter ile cihazda dosya oluşturma
 • Flutter ile dosyaya veri yazma
 • Veri okuma

 • Firebase ortamını tanıma
 • Kullanıcı girişi
 • NoSQL veritabanı mantığını kavrama
 • Firebase veritabanında manuel şlemler (create, delete, update)
 • Firebase Kuralları ile güvenlik önlemleri
 • Flutter ile firebase bağlantısı
 • Flutter ile firebase veri yazma
 • Flutter ile firebase veri okuma
 • Flutter ile firebase üzerine arama yapma
 • Flutter ile firebase üzerinde dosya işlemleri


 • JSON yapısını anlama
 • HTTP mantığını anlama
 • POST ve GET metotlarını öğrenme
 • request ve result ile veri alış verişi

 • Android Cihazda çalıştırma
 • IOS cihazda çalıştırma
 • Google Store ve Apple Store da yayınlama