Dersin Konusu: Bilgisayar Ağları ve İletişim Eğitimi (Network Eğitimi)

Dijital ortamdaki iletişim şu anda dünyanın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Sadece insanların birbirleri ile iletişimi olarak değil iletişim askeri, stratejik, sosyoekonomik açılardan da dünyanın ihtiyacı olan bir konudur.

Hedef Kitle: Temel seviyede bilgisayar kullanmayı bilen, bilgisayar ağları ve iletişim (network) konusuna ilgisi olan herkestir.

 Projenin Amacı: Bilgisayar ağları ve iletişim dersini uzaktan eğitim ile bu ders ile ilgili temel seviyede ön bilgisi olan ve dersi uzaktan eğitim yolu ile almak isteyen kişilere uygulamalı ve teorik olarak eğitim vermek amaçlanmıştır.

Hedef kitle analizi, anket verilerine ve buna bağlı olarak gözlem ve görüşmeler sırasında toplanan nitel ve nicel verilere göre yapılmıştır. İçerik analizi farklı platformlar incelenerek, konu alanında uzman kişiler ile görüşmeler yapılarak, literatür taraması yapılarak şekillendirilmiştir.