Ders Takvimi: 09.02.2015-06.03.2015

Ders Süresi: 4 Hafta

Asgari iş yükü: 7 saat/Hafta

Ders Öğretim Elemanı

Dersin Amacı: Bu dersin amacı elektronik ticaret konusundaki temel bilgileri vermektir. Bu ders sonunda katılımcıların elektronik ticaret ile ilgili girişimde bulunmak elektronik ticarete başlama süreçlerini takip etmek ve yönetmek için gerekli bilgiye sahip olması hedeflenmektedir.
Başarı Ölçütleri:
    • Başlangıç: Katılımcı anketini doldurmalısınız.
    • Katılım: Derste başarılı sayılmanız için ders etkinliklerinin en az %60'ına tamamlamalısınız (video kayıtlarını izleme, ödevleri yapma, doküman ve sunuları izleme).
    • Sınavlar: Program boyunca kendini değerlendirme sınavları (QUİZ) ve Program sonu sınavından en az %60 puan alınmalıdır.

Dersin Öğrenme Çıktıları:

Bu dersi tamamlayan katılımcı:

1- Elektronik ticaretin temel kavramlarını bilir

2- Elektronik ticaretin temel alt yapısını ve teknolojisini tanır

3- Elektronik ticaret türlerini ve e-ticaret yapmak için gerekli araçları tanımlayabilir.

4- Elektronik ticarete yönelecek bir işletmenin dönüşümünün planlanması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütebilir.

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü:

İlk üç hafta için üç adet değerlendirme sınavı ve dördüncü hafta yapılacak program sonu sınavlarının eşit ağırlıklı aritmetik ortalaması alınacak. Hesaplanacak puan yüz üzerinden en az 60 olmak şartı ile ders devam yüzdeleri ve ödevler tamamlanmış ise katılımcı başarılı sayılır.