Go to Top
 

Akademik Proje Hazırlama Teknikleri 1

Akademik Proje Hazırlama Teknikleri-1

Bilimsel araştırma projesi finansman sağlamak amacıyla alanında yetkili bir ekip tarafından hazırlanan ve yeni bilgi üreterek önemli bir problemi çözmek veya bir ürün geliştirmek için kamusal veya özel bir sponsor kuruma sunulan öneridir. Bilimsel araştırmalar ülkemizde birçok kurum tarafından desteklenmektedir. Bu derste üniversiteler tarafından ve ulusal düzeyde desteklenen projeler hakkında eğitim verilecektir. Üniversite düzeyinde akademisyenlere yönelik olarak sunulacak olan bu ders sayesinde bilimsel araştırma projesi hazırlama, sunma ve yürütülmesi sırasında yapılması gereken işlemler hakkında bilgi birikiminizi arttırabilirsiniz.

Dersin Kapsamı

  Bu ders üniversite düzeyinde akademisyenlere yöneliktir. Bu dersin amacı araştırma projeleri için ülkemizde bulunan fon kaynaklarının tanıtılması, bir araştırma projesinin teknik olarak nasıl hazırlanması gerektiğinin öğretilmesi ve desteklenen bir projenin yürütülmesi sırasında yapılması gereken işlemler hakkında bilgi verilmesidir.

Ücretsiz Katıl
 • Genel Bilgiler
 • Ders Takvimi:19.10.2015 - 15.11.2015
 • Ders Kayıt Takvimi: 06.10.2015
 • Ders Süresi: 5 Hafta
 • Asgari iş yükü: 2 saat/Hafta

Ders Başarı Ölçütleri

 • Katılım: Derste başarılı sayılmanız için derslerin en az %60'ına katılmalısınız (video kayıtlarını izlemelisiniz).
 • Proje: Her katılımcı bir hipotez oluşturmalı, örnek bir proje müracaat formu hazırlamalıdır.
 • Akran değerlendirme: Her katılımcı en az iki diğer katılımcının projesini değerlendirmeli ve puanlandırmalıdır.
 • Sınavlar: Program boyunca kendini değerlendirme sınavları ve Program sonu sınavından en az %60 puan alınmalıdır.
 • Forum Uygulaması: En az bir forum tartışmasına katılmalı ve fikir beyan edilmelidir.

Dersin Ölçme ve Değerlendirme Türü

 • Her araştırmacının kendi araştırma alanından özgün değere sahip bir proje hipotezi oluşturmalıdır.
 • Örnek bir Araştırma Projesi hazırlamalıdır.
 • Örnek proje gelişme ve sonuç raporu hazırlamalıdır.
 • Her araştırmacı kendi bilimsel araştırma alanından etik ihlalleri tanımlamalıdır.

Dersin Öğrenme Çıktıları

 • Bir araştırmaya başlamadan önce özgün değere sahip bir proje hipotezinin oluşturulması,
 • Araştırma projeleri için fon kaynaklarının öğrenilmesi,
 • Projelerin mevzuatı hakkında bilgi edinme,
 • Proje türleri ve bölümlerinin öğrenilmesi,
 • Proje bütçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Projenin kabulünden sonra yapılması gereken işlemler,

Ayrıntılı Ders Takvimi

HAFTA TÜRÜ TARİH/SAAT İÇERİK
1. Hafta Canlı Ders

19 Ekim

Dersin müfredatı ve kapsamı hakkında genel bilgilendirme

Katılımcıların görüşlerinin alınması

Kayıttan Ders 19 Ekim

Bilim ve Bilimsel Araştırma Kavramının Açıklanması

Bilimsel Araştırma Projesinin Tanımı

Bilimsel Araştırma Hipotezinin Oluşturulması

Ödev 19 Ekim

Ödev 1: Her araştırmacı kendi araştırma alanından özgün değere sahip bir hipotez oluşturmalıdır.

Forum 20 Ekim

Haftanın konusu hakkında katılımcıların sorularının alınması

Ödev Teslimi 23 Ekim

Kendini Değerlendirme 1

2. Hafta Kayıttan Ders

26 Ekim

Projelerde Kalite Gelişim Döngüsü

Ulusal ve Uluslararası Düzeydeki Fon Kaynakları

Bilimsel Araştırma Projelerinin Mevzuatı

Ödev 26 Ekim

Ödev 2: Projelerde kalitenin arttırılması için neler yapılması gerekmektedir?

Forum 27 Ekim

Haftanın konusu hakkında katılımcıların sorularının alınması

Ödev Teslimi 30 Ekim

Kendini Değerlendirme 2

3. Hafta Kayıttan Ders

02 Kasım

Kimler Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlayabilir?

Araştırma Projelerinin Türleri

Araştırma Projesinin Bölümleri

Araştırmalarda Yöntemin Belirlenmesi ve Materyal Temini

Bütçe Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Projelerin Değerlendirme Süreci

Ödev 02 Kasım

Ödev 3: Örnek bir bilimsel araştırma projesi hazırlamalıdır.

Forum 03 Kasım

Haftanın konusu hakkında katılımcıların sorularının alınması

Ödev Teslimi 06 Kasım

Kendini Değerlendirme 3

4. Hafta Kayıttan Ders

09 Kasım

Projenin Kabulünden Sonra Yapılması Gereken İşlemler

BAP Projelerinde İş Akış Şeması

Proje Bütçesinden Alınacak Malzemelerin Satın Alma Süreçleri

Gelişme ve Sonuç Raporlarının Hazırlanması

Sık Yapılan Hatalar

Bilimsel Araştırmalarda Etik İhlaller

Ödev 09 Kasım

Ödev 4: Her araştırmacı kendi araştırma alanından etik ihlalleri tanımlamalıdır.

Forum 10 Kasım

Haftanın konusu hakkında katılımcıların sorularının alınması

Ödev Teslimi 11 Kasım

Kendini Değerlendirme 4

5. Hafta Canlı Ders

13 Kasım

Genel Tekrar ve Soruların cevaplanması